Förändringsledning på riktigt

25 oktober 2021 patrick_pettersson

editorial

Praktisk förändringsledning, eller PFL som det ofta förkortas, är en metod som gör det möjligt att på ett bra sätt som ledare i en organisation skapa förändringar som närmar sig de resultat man vill ha. Många gånger har alltför många chefer eller andra i ledande positioner hållit möten och försökt implementera förändringar i verksamheten, bara för att sedan upptäcka att man försökt gå ut genom en vägg där man trodde det fanns en dörr. 

Med en utbildning i PFL kan man skapa de rätta verktygen, både för sig själv och för sina medarbetare för att nå de förändringar som kan vara nödvändiga för att få verksamheten att växa. 

Ta ditt ledarskap och verksamheten till nästa nivå

Det borde för dig som ledare i en organisation, vara ett mål att få så många medarbetare som möjligt att känna att de är delaktiga och bidrar till verksamhetens resultat. När en grupp är ense om vilka verksamhetens mål är och vilket resultat man vill uppnå, blir det roligare och mer inspirerande att utföra uppgifterna. 

Med en kurs i praktisk förändringsledning lär du dig att använda de verktyg som finns. Dels för att engagera alla på företaget, dels för att skapa en känsla av gemenskap och det driv som krävs för att nå nästa nivå av framgång.

 

 

Förändring kräver nytt tänkande och agerande

Om man vill nå en ny nivå i sitt ledarskap, så är PFL en utmärkt kurs. Jobbar man i en organisation som befinner sig i en förändring så är den också starkt rekommenderad. Ibland behöver man hitta modet som krävs för att ta de ibland svåra beslut som krävs av en ledare. Tanken på att misslyckas skrämmer många. I en PFL- kurs lär du dig att det är OK att misslyckas och lära sig av det, samt att det inte behöver vara förknippat med vare sig skuld eller skam.