I behov av en företagsrekonstruktion?

18 augusti 2021 Cecilia Olsson

Det finns mycket som kan hända med ett företag under dess livstid som innebär både toppar och dalar. Vare sig det gäller ett stort eller litet företag så får man räkna med att saker kommer att hända. Till exempel så kan det handla om väletablerade företag som funnits i flera generationer men som plötsligt står inför ekonomiska svårigheter. Vissa gånger kan problemen vara så stora att de inte går att lösa, vilket resulterar i en konkurs, men är det ett företag som har möjligheter att ta sig ur knipan bara det får lite tid så kan en företagsrekonstruktion vara ett bättre alternativ. 

En företagsrekonstruktion ger bolaget andrum

Med en företagsrekonstruktion får bolaget chansen att återhämta sig något för att kunna arbeta fram bra avtal och göra nödvändiga förändringar. En företagsrekonstruktion innebär nämligen att bolagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Fordringsägare kan inte heller utmäta sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. Vanligtvis pågår en rekonstruktion i tre månader, men den kan förlängas i upp till tolv månader.

Under tiden företagsrekonstruktionen pågår så kan verksamheten fortsätta i princip som vanligt, med skillnaden att ledningen får stöd och råd från en rekonstruktör samt att de utbetalningar som bolaget måste göra under processen ska godkännas av rekonstruktören och ibland även av tingsrätten. Inför en rekonstruktion upprättas en rekonstruktionsplan som såklart är viktig att följa för att processen ska bli lyckad. En plan ska bland annat innehålla information om hur företaget ska kunna bli lönsamt igen. 

En bra plan och förhandlingar leder till lyckad rekonstruktion

Förutom att rekonstruktören hjälper företaget att verkställa rekonstruktionsplanen så är de också experter på företagsrådgivning och har erfarenhet av att förhandla med banker, leverantörer, myndigheter och fordringsägare. Något som såklart är väldigt värdefullt under en rekonstruktion. RekonstruktionsGruppen är en rikstäckande organisation som kan hjälpa bolag som är i behov av företagsrekonstruktion. Deras duktiga medarbetare gör så att företag med ekonomiska problem får en andra chans.