Positionen är given

27 april 2021 jonas_olsson

Vilket jobb det måste ha varit att hålla full kontroll på alla maskinernas delar, så där i början av industrialismen. Hela tiden fick personalen gå runt och se till att allt höll sig inom sina riktlinjer och att inget gick sönder. Eller började arbeta på fel sätt. Och hände det så kunde det ta så pass lång tid innan personalen hann stoppa maskinen och korrigera, att det påverkade övriga produktionslinjen på ett mycket negativt och kostnadskrävande sätt. Inte bra alls.

Men allt eftersom tekniken gick framåt blev det mindre och mindre behov för kontroller. Och i och med digitaliseringen, fjärrstyrning och sensorer som skickar iväg information via luften, så har personalen kunnat minimeras. Numera är det ett fåtal som sitter i ett kontrollrum och även där är funktionen mestadels att se till att alla mätvärden håller sig inom godkänd nivå. Och går de utanför denna nivå larmar datorerna, så teknikerna kan ta det lugnt.   

Kontroll på ett precist sätt

En positionsgivare används för positionsdetektering av vätskor och gaser. Lät det som ett okänt språk för dig? Då kan förklaringen ändras till att en positionsgivare gör det som personalen tidigare gjorde. Den håller nämligen kontroll på att alla maskiner ska hålla sig inom önskade riktvärden och skickar ett larm ifall något skulle löpa amok eller på annat sätt fallera. En hjälpstyrning och kontroll som är ovärderlig och kostnadsbesparande.

För till och med små differenser kan innebära att det skapas en kedjereaktion som i sin tur innebär stora förluster eller skador. Och det kan vara differenser som är så pass små att de kan pågå länge utan att det mänskliga ögat upptäcker dem. Eller att det synligt påverkar produktionen på lång tid, eller överhuvudtaget. Men genom att ha denna precisa kontroll över positioner så kan företagen spara stora kostnader och hålla en tryggare och bättre produktion.