Efterlevandeskydd: en trygghet för dina närstående

11 mars 2024 Veronica Urena

editorial

Efterlevandeskydd är en viktig del av den finansiella planeringen för många människor. Det är en försäkring som säkerställer att ekonomiskt stöd finns för dina närstående om du skulle avlida. Med ett efterlevandeskydd kan din partner, barn eller andra beroende personer få ekonomisk hjälp som underlättar deras vardag och bidrar till att de kan upprätthålla en viss standard även efter din bortgång. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad efterlevandeskydd innebär, vilka olika typer som finns och hur du tecknar ett sådant skydd.

Vad är efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd är en typ av försäkring som är kopplad till en pension eller annat långsiktigt sparande. Den primära funktionen är att garantera att en del av sparandet eller en viss summa pengar betalas ut till en förutbestämd mottagare, ofta maken, makan, sambon eller barnen, om spararen skulle avlida före pensionsåldern. Ett efterlevandeskydd kan utformas på olika sätt beroende på den försäkrade personens önskemål och den försäkringsgivares erbjudanden.

Olika typer av efterlevandeskydd

Det finns framförallt två huvudtyper av efterlevandeskydd som kan kopplas till din pension eller ditt sparande:

Livförsäkring

En traditionell livförsäkring ger dina närstående en engångssumma pengar om du avlider under försäkringstiden. Storleken på summan bestämmer du själv när du tecknar försäkringen. Det finns livförsäkringar som betalar ut en förbestämd summa och sådana som betalar ut ett belopp som överensstämmer med värdet på ditt pensionskapital eller annat sparande vid dödsfallet.

efterlevandeskydd

Tjänstepensionsförsäkring med efterlevandeskydd

Många arbetsgivare erbjuder en tjänstepension där du kan välja att inkludera ett efterlevandeskydd. Om du avlider betalas en del av din pension ut till dina efterlevande i form av en återkommande pension, snarare än en engångssumma. Den här typen av efterlevandeskydd följer regelverket för tjänstepensionen och är anpassad efter dess specifika förutsättningar.

Familjeskydd

Ett familjeskydd är särskilt anpassat för dig med barn och kan erbjuda ett ekonomiskt skydd fram till barnens myndighetsdag. Det kan utbetalas som en månadspension till de efterlevande vilket ger en mer långsiktig ekonomisk trygghet.

Vikten av att välja rätt efterlevandeskydd

Ett väl utformat efterlevandeskydd ger en ekonomisk säkerhet och trygghet för de närstående som blir kvar. Det är dock viktigt att fundera noga på vem som ska vara förmånstagare och i vilken omfattning skyddet ska gälla. Du bör också överväga hur länge efterlevandeskyddet ska vara i kraft bara under dina yrkesverksamma år eller ända fram tills den tidpunkt då du planerar att gå i pension.

Det kan också vara klokt att regelbundet se över ditt efterlevandeskydd för att anpassa det till livsförändringar såsom äktenskap, barnafödande eller skilsmässa. Allteftersom ditt liv och din ekonomi förändras, kan också behovet av skydd förändras.