När behövs företagslarm?

15 november 2021 patrick_pettersson

editorial

Företagslarm kan innebära flera olika åtgärder för att göra lokaler säkrare och medarbetare tryggare. Vissa områden är mer utsatta för inbrott och skadegörelser än andra. Har du verksamhet i ett utsatt område är larm att rekommendera.

Kostnaden för ett företagslarm kan du ofta räkna hem genom att riskerna minskar. Du kan också prata med försäkringsbolaget om premier. Vissa försäkringsbolag kan sänka premien om du har larm installerat.

Att välja rätt sorts larm kan vara svårt. Det finns många olika varianter och olika typer av skydd. För medarbetare kan exempelvis personlarm vara en typ av företagslarm som skyddar vid överfall.

 

Skydda lokaler och anställda med företagslarm

Det är dyrt med inbrott och framför allt om det sker skadegörelse i samband med inbrottet. Vid rån och överfall kan dessutom stora trauman utlösas hos de anställda. Har du dyra föremål som säljs eller anställda arbetar tider som är utsatta är överfallslarm en trygghet.

Tänk på att försäkringsbolag kan ha angett olika krav på larm. Därför är det viktigt när du väljerföretagslarm att följa riktlinjerna. När du kontaktar ett larmföretag kan du med fördel ha alla försäkringskraven redo. På så sätt kan larmföretaget skräddarsy lösningar för verksamheten.

 

image

 

Trygghet och säkerhet är viktigt

Tryggheten och arbetsmiljön är viktig om du har anställda. För att leva upp till en bra arbetsmiljö kan det vara bra att diskutera behovet på arbetsplatsen. Större arbetsplatser har i regel skyddsombud som bör vara med i samtalen.

Att ha en öppen diskussion om trygghet på arbetsplatsen i förhållande till olika säkerhetsaspekter är en del av systematiskt arbetsmiljöarbete. Anställda som är ute på arbetsplatsen kan mycket om vilka risker de utsätts för. Det kan vara en bra aspekt att ha med sig i val av larm till arbetsplatsen. När behoven är inventerade är det lättare att hitta rätt nivå av skydd, för lokaler och för anställda.